FællesGro
Cart 0
 

Frisk økologisk grønt  direkte fra mark til by

 
Kålmark og vindmølle.jpg
 

FællesGro

Nu kan du blive medlem af FællesGro! I år kan du som medlem hente friskhøstet, økologisk grønt både på Vesterbro, Nørrebro og Østerbro direkte fra grøntsagsproducenterne Nørby’s Grøntsager, Stengården og Stensbølgård.

I nedenstående video kan du se hvordan det gik for sig på 1. høstdag sidste år.

Hvad er FællesGro?

FællesGro er en medlemsbaseret fødevareordning, der gør økologisk fødevareproduktion til et fælles anliggende for producenter på landet og aftagere i byen. Som bybo bliver du forsynet med friske, økologiske afgrøder i din bydel og er samtidig tæt forbundet med producenten på landet, som du indgår i et fællesskab med.

Du betaler på forhånd for din andel af høsten, landmanden producerer dine afgrøder, og FællesGro sørger for, at du kan afhente din høst ugentligt i din egen bydel. Med denne model øger vi det økologiske areal i Danmark, fordi vi sammen garanterer afsætning for økologiske producenter, der er for små til at levere til supermarkederne. Sådan kan vi i fællesskab skabe mere økologi.

I år udvider vi FællesGro, så vi forsyner hele tre bydele i København med økologiske grøntsager og frugt - fra hver deres gård. Vi startede sidste år med at forsyne Vesterbro med grønt fra Nørbys Grøntsager på Stevns, og i år vil vi derudover forsyne Nørrebro med grønt fra Stengården i Birkerød og Østerbro med grønt fra Stensbølgård i Kyndeløse. Oven i høstposen kan man som medlem vælge at få smukke, økologiske blomster med hjem fra Vildevioler i Birkerød.

Høstsæsonen er fra juni-december (uge 23-50) og opdelt i to halvdele, som man betaler på forhånd for.

  1. halvdel af høstsæsonen: juni - september (uge 23-36)

  2. halvdel af høstsæsonen: september - december (uge 37-50)

Afhentningen af høstposen sker her:

Vesterbro: H15, Halmtorvet 15, hver torsdag kl. 16-19

Nørrebro: Kølsters Tolv Haner, Rantzausgade 56, hver mandag kl. 16-19

Østerbro: Hahnemanns Køkken, Sankt Kjelds Plads 14, hver tirsdag kl. 16-19

Afhentningsstederne kommer også til at danne rammen for de fællesspisninger, vi afholder i løbet af sæsonen for at styrke det lokale byliv. Og de skønne gartnere og landmænd fra Nørbys Grøntsager, Stengården, Stensbølgård og Vildevioler vil man som medlem få rig mulighed for at møde på gårdbesøg i løbet af sæsonen.

Fællesskabsstøttet landbrug

Konceptet bag FællesGro udspringer fra den lokale afsætningsmodel Community Supported Agriculture (CSA) – på dansk kaldet fælleskabsstøttet landbrug. Mens det er en udbredt afsætningsmodel i USA og vores nabolande, er der kun få fællesskabsstøttede landbrug herhjemme. Dét ønsker vi at lave om på!

I sin rene form fungerer et fællesskabsstøttet landbrug ved, at man som medlem køber en andel af landbrugets produktion forud for sæsonen. I høstsæsonen kan man således ugentligt afhente sin friske høst.

For landmænd giver denne afsætningsmodel mulighed for at satse på at dyrke mere alsidigt og eksperimentere med nye afgrøder, da man på forhånd er sikret sin afsætning. Som medlem har man indflydelse på, hvad der produceres og adgang til andre slags afgrøder end dem, man typisk kan finde i supermarkedet. Desuden har man en større tilknytning til det sted, hvor ens mad kommer fra.

Typisk vil fælleskabsstøttede landbrug afsætte grøntsager til medlemmer i det tilstødende lokalområde, men med FælleGro som urban afsætningsplatform vil vi også gøre det muligt for byboere at støtte op om små landbrug.

FællesGro er således en konkret og gennemskuelig afsætningsmodel, som appellerer til byboere, der ønsker mere lokalproduceret økologi og større tilknytning til økologiske småproducenter. Samtidig får man som medlem større indsigt i de processer, der ligger til grund for, at vi kan få frisk, lokal mad på tallerkenen produceret med omtanke for naturen.

 
 

I fællesskab om mere økologi

IMG_3548.jpg
 

Alle har en vigtig rolle i fællesskabet

Medlemmerne udgør fundamentet for fællesskabet ved på forhånd at betale for hver sin andel af afgrøderne, så landmanden er sikret sin afsætning og har dækket sine udgifter. Desuden vil man som medlem kunne give uundværlig respons ved den ugentlige afhentning - og på anden vis bidrage i den grad man ønsker til fællesskabet.

Landmanden bidrager med friske, økologiske afgrøder produceret med stor viden, godt håndværk og respekt for naturen - og byder velkommen i marken på årlige gårdbesøg.

FællesGro agerer bindeled mellem producent og medlemmer og sørger for at bringe høsten til byen, have den ugentlige kontakt til landmand og medlemmer og formidle de vigtige fortællinger land og by imellem. Vidensdelingen og det lokale fællesskab understøttes af den ugentlige afhentning, nyhedsbreve, afgrødebeskrivelser og opskrifter - og arrangementer i form af inspirerende og engagerende foredrag, workshops, fællesspisninger og gårdbesøg i løbet af sæsonen.

Spred det gode budskab

Den bedste repræsentant for FællesGro er vores glade medlemmer. Fortjener dine naboer også at være med? så download vores infomations-plakat og hæng den op i opgangen, på arbejdet eller i børnehaven. Du kan downloade plakaten her

 
 

Bliv medlem

 
Blomster.jpg